Nereden başlıyoruz?

Bireyi Tanıma ve Değerlendirme

Öğrencilerimizin işitsel ve görsel öğrenme becerilerini, dikkatlerini bilimsel testlerle ölçüyor, öğrencilerimiz için en uygun ve doğru planlamanın yapılmasını sağlıyoruz.

Bireye Uygun Program

Dikkat, motivasyon, odaklanma, özgüven, kararlılık, sınav kaygısı, anlayarak hızlı okuma, öğrenme güçlüğü gibi öğrencinin sosyal ve akademik başarısını engelleyen durumları ortadan kaldırmak için bireye uygun eğitim programları uyguluyoruz.

Gelişim

Dikkati ve başarıyı arttıran, kaygıyı ve olumsuz duyguları azaltan yöntemlerimizle zihni geliştiriyor, her bireyin kapasitesini maksimum seviyede kullanmasını sağlıyoruz.

Takip ve Değerlendirme

Rehber öğretmenlerimiz ile öğrencilerimizin gelişim durumlarını takip ediyor, eğitim sonrası yeniden değerlendirme yapıyoruz.

Sen neye hazırsan, o da senin için hazırdır.