Berard - Tomatis

Berard ve Tomatis Metodları

Uluslararası alanda tanınan bir kulak burun boğaz uzmanı ve mucit olan Dr. Alfred Tomatis (1920–2001), işitsel algı eğitiminin (Auditory Integration Training) (AIT) temellerini atmıştır. Dr.Guy Berard (1916-2014) ise mevcut eğitim yaklaşımını geliştirerek günümüze kadar gelmiştir.

“Nasıl işitiyorsak öyle davranıyoruz”. Sesleri duymamız ile dış dünyayı algılamamız bağlantılı. Algı kavramaya, kavrama da davranışa yol açıyor. Kulağın algılama kalitesinin düşüklüğü, öğrenme, iletişim ve davranış bozukluğu gibi pek çok soruna neden olabiliyor ve kişinin kendi kaynaklarını kullanmasına engel oluşturuyor. Dr.Guy Berard metodunun amacı, öğrenmede çok etkili olan işitsel algıyı güçlendirmek, işitsel dengesizliği ortadan kaldırmak.

İşitsel Algı Eğitimi (AIT) (Auditory Integration Training)