Testler

Uygulanan Testler

Öğrencilerimizin işitsel ve görsel öğrenme becerilerini bilimsel testlerle ölçüyor ve öğrenme kapasitelerini arttıracak uygun destek programlarımızı belirliyoruz.


5-17 yaş bireylerin tüm bilişsel gelişimini analiz eden, öğrenme becerilerini değerlendiren, başarısını olumlu veya olumsuz etkileyen değişkenlerin ortaya çıkarılmasını sağlayarak ve böylece en uygun ve doğru planlamanın yapılmasına olanak tanıyan, bireysel uygulanan bir testtir.


Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir. Bu testte aşağıdakiler değerlendirilmektedir.

• Psikomotor hız,
• Doğru ve yanlış işaretlemeler
• Gösterilen performansın kalitesi

9-60 yaş arasına uygulanır. Bireysel ve grup olarak uygulanabilecek tek form vardır.

Dikkat süreçleriyle ilgili genel bir gözlem yapabilmek ve uzun süreli konsantrasyon ve dikkat gerektiren operasyonel faaliyetlerin düzeyini belirlemek için kullanılır. Farklı kombinasyonda sistematize edilmiş sembollerin belirlenen zaman dilimlerinde kategorize edilmesi ve seçilmesi şeklinde uygulanır.


Çocukların görsel motor algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testi, gelişim testidir.
4 yaş 6 ay ve - 7 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanır. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.


Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Ölçtüğü davranış/nitelik: Okul olgunluk testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arasındaki çocuklara uygulanır.


• Odaklanmış Dikkat,
• Tepki İnhibisyonu,
• Bozucu Etkiye Direnç,
• Bilgi İşleme hızını ölçmektedir.


Bilnot Bataryasında standardizasyonu yapılmış olan İşaretleme Testi tek taraflı mekan ihmalinin motor özelliklerini (daha çok görsel tarama) ortaya çıkarmak amacıyla Weintraub ve Mesulam (1985) tarafından geliştirilmiş olan formudur.

• Sürekli dikkat,
• Görsel tarama,
• Tepki hızı,
• Aceleci tepkilerin oluşması ve ketlenmesi ,
• Görsel-motor hız ve uyumu ölçmektedir.

İşaretleme Testleri;
• Görsel tarama stratejileri,
• Hızlı tepkilerin uyarılması ve ketlenmesi,
• Dikkatin sürdürülmesi gibi çok sayıda zihinsel işlevin değerlendirilmesi için kullanılır.

Bu testlerden düşük puan alınması;
• Dikkatin bozulmasından,
• Genel bir tepki yavaşlamasından,
• Tek taraflı mekan ihmalinden kaynaklanabilir.
Görsel-mekansal algılama ve taramayı, dikkat, tepki hızı ve ataklığı ölçmektedir.
İşitsel Sürekli Performans Testi; dikkat kapasitesi ve uyanıklığı ölçmektedir.


0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili bilgi veren gelişimsel değerlendirme aracıdır. Gelişimsel gecikme yaşanması açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınmasına ve gerekli önlemlerin alınabilmesine olanak sağlar.


Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ölçmek için kullanılan performans testidir. 2-12 yaş arası bireylere uygulanmaktadır.


Zekanın görsel devinimsel motor algılamasında gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla kullanılmaktadır.


Bellek ve öğrenme yeteneğini ölçmektedir. Dikkati sürdürebilme ve odaklama becerileri ön plandadır. Sayı Dizisi Öğrenme Testi (SDÖT; Serial Digit Learning Test), Zangwill tarafından 1943'te geliştirilmiştir. SDÖT’te, belirli bir sayı dizisinin doğru olarak tekrarlanması için gerekli tekrar sayısı ölçülmektedir.

SDÖT'te; Sayı dizisinin iki kere arka arkaya doğru olarak söylenmesi için gereken tekrar sayısı belirlenmektedir. SDÖT’te bellek söz konusudur; ancak SDÖT’ün ayırt edici özelliği, öğrenme yeteneğini de ölçüyor olmasıdır.


Sınav kaygısı yaşayan öğrencileri tespit etmek, sınav kaygısının nedenlerini ortaya çıkartıp, çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır. İlköğretim 6.7.8. sınıflar ile ortaöğretim kademesinde ki tüm öğrencilere uygulanır.


13 yaş ve üzeri bireylere uygulanan, depresyonun şiddetini ölçmekte kullanılan bir araçtır. Umutsuzluk, suçluluk gibi duygusal belirtilerin yanı sıra yorgunluk, kilo kaybı gibi fiziksel belirtiler de incelenmektedir.


Bireylerin ve grupların tutum ve duygularının incelenmesinde yararlanılır. Bu testle okul , işyeri gibi ortamlarda sıklıkla rastlanılan sorunlar tespit edilmektedir. Birey, bu test aracılığıyla bir ölçüde belirsiz bir uyarıcı karşısında kendi ilgilerini, duygularını tutumlarını, isteklerini, üzüntülerini ve kişiliğinin diğer önemli isteklerini yansıtmaktadır. Eksik cümleleri tamamlarken, genel durumunun yanı sıra, iç durumunu yansıtan tepkilerde bulunmaktadır.


Lise ve dengi okulların bütün sınıflarında okuyan öğrencilerin yükseköğretim programlarına olan ilgi ve isteklerini belirleyerek onların gerçekçi tercihler yapabilmelerine yardım etmek amacı ile kullanılır.

Öğrencilerimizin işitsel ve görsel öğrenme becerilerini bilimsel testlerle ölçüyoruz.