Öğrenme Performansı

Prep Pass Bilişsel Temelli Öğrenme Programı

Beynin çok yönlü çalışmasını destekleyen ve geliştiren bu eğitim ile kalıcı olarak oluşturulmak istenen “bireylerin öğrenme performansını yükseltmektir.”

Kalıcı öğrenmeyi hedefleyen bilim adamlarının geliştirdiği(Das 2001,Naglieri 1999,Kirby 2000) PASS teorisi insan davranışlarının laboratuvar ve sınıf ortamında incelenmesi ile elde edilen verilere ve beyin üzerinde yürütülen incelemelere dayandırılarak oluşturulmuştur.

PASS Teorisi bilginin temelini dört önemli bilişsel işleve dayandırmaktadır; Planlama (Planning), Eşzamanlılık(Smultaneous), Dikkat (Attention) ve Ardıl Bilişsel İşlemler (Successive).


Planlamaya dayalı bilişsel işlemlerin bileşenleri ile sorun çözme ve stratejik düşünme becerisi, bilişsel farkındalık ve üst biliş desteklenebilmekte ve akademik alanda performansa dönüştürülebilmektedir. Bu amaçla öğrencilerin akademik sembol kullanma performanslarını destekleyen etkinlikler ile akademik çalışmalar sırasında hız ve güç dengesinin kurulumu için yapılandırılmış etkinlik örnekleri sunulmaktadır.


Õğrenmede etkin rolü olan bir diğer bilişsel işlemi dikkat ve bileşenleri oluşturmaktadır. İfadesel dikkat, algısal dikkat ve dikkatteki devamlılık başta olmak üzere seçicilik, odaklaşma ve uyarım eşik değerleri üzerine yürütülen çalışmalar akademik performansa yansımaktadır.


Õğrenmede üst düzey düşünme becerileri için tanımlanan bilişsel işlemdir. Bu bilişsel işlemin bileşenlerinin (uzamsal ilişkiler, anlama ve muhakeme) akademik alanda etkin kullanımı için faaliyet örnekleri sunulmaktadır. Bu çalışmalarla öğrencinin görsel ve sözel içerikli uyaranları analitik ilişkilendirmelerle kullanabilmesi, simgesel açıklamaları imgesel tanımlamalara dönüştürebilmesi hedeflenmektedir.


Hafızanın etkin kullanım alanı ile ilgili bilişsel işlemi temsil eder. Ardıl bilişsel işlemi temsil eden faaliyetlerle sözel içerikli uyaranların kısa süreli hafızada bir bütünlük içinde kullanılabilmesi hedeflenmektedir.

İnsan beyni holistik çalışır, beynin sürekli değişen ve yenilenen bir yapısı vardır. Bu nedenle beyni doğru yönlendirmek önemlidir. PASS programı ile beynin bütün olarak çalışması mümkün olmaktadır.

Merkezimizde uyguladığımız PASS teorisi programımızla, özellikle bireysel olarak desteklenme ihtiyacı olan gençlerin ve çocukların hangi bilişsel işlemler konusunda desteğe ihtiyaç duyduğunu belirleyerek, hazırlanacak eğitim programı ile bilişsel gelişimini destekleyip yapılandırmayı amaçlamaktayız. Pass programını merkezimizden faydalanan her öğrenciye önermekteyiz. Bilgi değil beceri merkezli bu program kapsamında, bireylerin bilgiye ulaşma konusunda kullanabileceği bilişsel işlemlerdeki performansını arttırıcı faaliyetlerle, kalıcı öğrenmenin, yaratıcı düşünmenin yolunu açmakta ve yine bu çalışmalarla öğrenciyi çok yönlü destekleyerek gerek bilişsel, gerekse duygusal ve davranışsal alanları etkileyen problem durumların ortadan kalkmasını kolaylaştırmaktayız.

Eğer siz de, dikkatim çabuk dağılıyor, sınav kaygısı yaşıyorum, özgüven sorunum var, dikkat ve işlem hataları yapıyorum, derslere odaklanamıyorum diyorsanız; Hemen bizi arayın değişiminizi başlatın!