İşitsel Algı Eğitimi

Dr. Guy BERARD Metodu

AIT (Auditory Integration Training) yani “İşitsel Algı Eğitimi” diye bilinen Berard Metodu’nun sahibi Fransız doktor Guy Berard'dır. 60 yıllık bir geçmişe sahip ve 10 yıllık bir denek takibinin ardından ortaya konan metot, dünyada 500'den fazla merkezde uygulanmaktadır.

Berard Metodu (İşitsel Algı Eğitimi) bilginin işlenmesine ve kullanılmasına yönelik gelişmeye yardımcı olan, zihnin öğrenme mekanizmasını ve gücünü harekete geçiren, bireyin kişisel performansını en etkili şekilde kullanmasını sağlayan bir metottur. Bir terapi ya da tedavi değildir, bir eğitimdir.

Dr. Berard, işitsel durumun davranışlarımızı yönlendirdiğini savunur. “Yani nasıl işitiyorsak öyle davranıyoruz”. Sesleri duymamız ile dış dünyayı algılamamız bağlantılı. Algı kavramaya, kavrama da davranışa yol açıyor. Kulağın algılama kalitesinin düşüklüğü, öğrenme, iletişim ve davranış bozukluğu gibi pek çok soruna neden olabiliyor ve kişinin kendi kaynaklarını kullanmasına engel oluşturuyor. Berard metodunun amacı, öğrenmede çok etkili olan işitsel algıyı güçlendirmek, işitsel dengesizliği ortadan kaldırmak.

Berad Metodu Eğitiminde özel bir cihaz kullanılır. Bu cihaz çok özel tempo ve frekanslar içerecek şekilde müziği modüle eder ve bu sayede beynin her iki lobunun da öğrenmenin içine katılmasını, işitmenin dinlemeye dönüşmesini, bilgilerin hem kolay öğrenilmesini, hem de kalıcı hafızada tutulmasını sağlar. Bu sayede zihnimizin dinleme, algılama, konsantre olma, hatırlama, dikkat toplama, yorum yapma, bilgileri algı merkezimizde işleme gibi yetilerinin pekişmesine, artmasına yardımcı olur. Yine bu eğitim sayesinde orta ve iç kulak, işitme, dil ve konuşma merkezleri uyarılarak eğitilmekte, beyinde yeni sinir ağlarının örülmesi sağlanmakta böylece tembel olan/kullanılmayan hücreler harekete geçirilmektedir.

Özetle metotta amaç zihin kapasitesini en yüksek şekilde kullanmayı sağlamaktır.


00:00

DüşükFiltreleme

YüksekFiltreleme


Play Pause Stop

Yöntemde sağ kulağın duyma ve dinleme becerisini geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Sağ kulağa verilen müzik beynin sol tarafına giderek, sol beynin işlevi olan algı, odaklanma, yorumlama ve yaratıcı düşünme gibi işlevleri daha aktif hale getirerek çocukta olumlu yönde ilerleme, gelişme kaydedilmesine yardımcı olur.

"Berard AIT Metodu, işitsel algılama potansiyelimizi en üstün seviyede kullanmamızı sağlayan bir tekniktir. Tekniğin amacı; kulağın daha iyi işitmesi değil, kulağın dinlemeyi öğrenmesidir. Amaç, kulağın ses analizini iyi yapabilmesi ile işitsel algının gelişmesidir. İşitme fonksiyonu ne kadar düşük olursa olsun kişinin işitme potansiyelini, işitsel algısının artmasında kullanmaktır."


• Dikkati yoğunlaştırır,
• Algı yükselir, öğrenmeyi kolaylaştırır,
• Sözel ifade artar,
• Direnç gösteren çocuklarda uysallık ve öğrenmeye istek görülür,
• Aile ile işbirliği artar,
• Arkadaşlarıyla iyi iletişim kurar,
• Söz dinleme eğilimi yükselir,
• Okuma ve konuşma becerisi güçlenir,
• Dil öğrenmeyi kolaylaştırır,
• Özgüven artar,
• Motor hareketler gelişir,
• İletişimin gelişmesi ile ailede ahenkli bir yaşam oluşur.


• Dikkati yoğunlaştırır,
• Derse odaklandırır,
• Zihin dikkati dağıtan sesleri kontrol altına almayı öğrenir,
• Öğrenmeyi kolaylaştırır,
• Derse çalışma isteğini artırır,
• Hafızayı kuvvetlendirir,
• Özgüveni artırır,
• Sözel ve yazılı ifadeyi geliştirir,
• Sınav stresini ortadan kaldırır,
• Zamanı iyi kullandırır,
• Dikkat ve işlem hatalarını azaltır.


• Dikkati yoğunlaştırır,
• Özgüveni ve yaşam zevkini arttırır,
• İş verimliliğini ve performansını arttırır,
• Hafıza (isim-yüz) güçlenir,
• Dikkati aynı anda birkaç konu üzerinde odaklayabilmeyi ve bunlar arasında gidip gelmeyi kolaylaştırır,
• Kişisel gelişime yardım eder,
• Stresi yönetmek kolaylaşır,
• Endişeleri yönetebilmeyi sağlar,
• Strese dayanıklık yükseldiğinden uyku düzeni sağlar.

Bu dinleti size çok iyi gelecek! Öğrenme yolundaki engelleri ortadan kaldırıyoruz.