Blog

Prep-Pass Öğrenme Destek Programı

Kalıcı öğrenmeyi hedefleyen bilim adamlarının geliştirdiği (Das 2001, Naglieri 1999, Kirby 2000) PREP-PASS teorisi insan davranışlarının laboratuvar ve sınıf ortamında incelenmesi ile elde edilen verilere ve beyin üzerinde yürütülen incelemelere dayandırılarak oluşturulmuştur.

PREP-PASS Teorisi bilginin temelini dört önemli bilişsel işleve dayandırmaktadır; Planlama (Planning), Eşzamanlılık (Smultaneous), Dikkat Attention) ve Ardıl Bilişsel İşlemler (Successive). PREP-PASS eğitim süreci içerisinde çocuk, strateji geliştirerek ilerlemekte ve her yeni etkinlikte kendisine uygun zorluk derecesinden başlayarak ilerlemektedir.

Bilimsel ve etkili dünya lideri programlarımızla tanışın, değişiminizi başlatın.