Blog

Beyin Gelişimi

Nöroplastisite genel anlamda; ‘’yaşanılan öğrenme deneyimlerinin beyinde yarattığı fiziksel değişim’’ olarak tanımlanabilir.

Uzun yıllar boyunca insan zihninin gelişimini bir noktada tamamladığı bilinirdi, son yapılan bilimsel çalışmalar insan zihninin yetişkinlikte de gelişimine devam ettiğini göstermekte.

Öğrenilen yeni deneyimler beyinde yeni sinaptik bağlantılar oluşturarak gelişimi destekler. Bazı yaşantılar sonucu zaman zaman insanın zihin yapısının işlevselliği bozulmaya uğrayabilir, zihin yapısındaki bu bozulmayla birlikte; dikkat, odaklanma, konsantrasyon, organizasyon, problem çözme, ilişki kurma gibi zihinsel aktiviteler sekteye uğrayabilir. Bu noktada zihnin eski performansına dönmesi için birtakım destekleyici eğitimler vardır.

Duyusal uyaranları işlemekte ve öğrenmeye dönüştürmekte nöronlar arası bağlantı kurulmasını desteklemek büyük ölçüde yol katetmenize yardımcı olacaktır.

Bilimsel ve etkili dünya lideri programlarımızla tanışın, değişiminizi başlatın.